Etiquetes

,

1. Relació d’activitats publicades al bloc

Activitat

Data publicació

Títol (en el seu cas)

URL del post del bloc

A0

10/04/2013

Exposició font Tripwolf

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/04/10/tripwolf-ester-anton/

A1

09/02/2013

Usos de la informació

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/02/19/activitat-1-ester-anton-i-andrea-ballesta/

A2

27/02/2013

Cerca d’informació a cercadors

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/02/27/activitat-2-ester-anton-i-andrea-ballesta/

A3

01/03/2013

Llicència de les imatges

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/03/01/activitat-3-ester-anton-i-andrea-ballesta/

A5

30/03/2013

Problema d’informació

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/03/30/activitat-5/

A10

17/04/2013

Cerca d’informació a cercadors

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/04/17/activitat-10-ester-anton-i-andrea-ballesta/

A11

28/04/2013

Google Alertes

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/04/28/activitat-11-ester-anton/

A12

17/04/2013

Delicious i Twitter

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/04/17/activitat-12/

A14

02/05/2013

Cerca catàlegs

https://viatgersvirtuals.wordpress.com/2013/05/02/activitat-14-ester-anton/

2. Valoració personal de les activitats

L’ activitat que m’ha semblat més útil ha sigut la A0, ja que he descobert una pàgina web que no coneixia i he investigat més en les seves funcions. Aquesta tasca és molt productiva per a submergir-te en el tema del bloc, que és alhora un tema d’interès personal. Tot i que crec que és on rau la dificultat de la matèria, els operadors booleans són l’altra font de coneixement que trobo necessària perquè ajuda a acotar la informació que cerques a internet, on tot sembla infinit, i ajustar-la a les necessitats. Les equacions de cerca, a vegades, presenten una certa dificultat per formular-les però són molt profitoses.

Gestió de la informació m’ha semblat una assignatura d’interès general, bastant necessària per a qualsevol carrera ja que introdueix els usuaris al món de la cerca d’informació, un àmbit poc treballat precedentment. Els bancs d’imatges i els catàlegs de biblioteques són un tema que no havíem tocat molt abans d’aquesta assignatura i que, tot i que ja havíem après com funcionava, l’hem treballat més a fons. Una activitat que he trobat més fàcil però alhora menys necessària és la de twitter, ja que actualment disposo d’un compte de twitter i ja sabia utilitzar-lo, per tant no m’ha semblat gaire útil.

Anuncis