Etiquetes

, ,

Cerca d’informació a cercadors

1. Cercar informació sobre un tema concret relacionat amb la temàtica general del bloc a dos cercadors: a Google i a una altre, i fer un post al bloc, amb els següents punts:

a)Copiar l’equació de cerca realitzada a la cerca avançada (la cerca ha de tenir al menys dos operadors booleans i dos paràmetres o filtres)

Viatges AND “Illes Canàries” NOT (Tenerife OR Fuerteventura) site:.com filetype:pdf

b) Posar el nombre de resultats obtinguts i copiar els 5 primers resultats de la cerca (títol i url), als dos cercadors

GOOGLE

55 resultats

1. TARIFA ESPECIAL ILLES CANÀRIES 2009 – Victransa.com (www.victransa.com/Canarias-ct.pdf)

2. Contribución al conocimiento de los moluscos  – MOLLUSC@T (http://www.molluscat.com/SPIRA/PDF/Spira_2_4_1.pdf)

3. viatges pujol 2010 grande.cdr (www.viatgespujol.com/pdfdocuments/estudiantes2010.pdf)

4.  Díodes LED per a il·luminació semafòrica – Col·legi Oficial d  (www.coettc.com/docs/revista_enginy/Connectat_num19_02.pdf)

5. conceptes bàsics de geografia (rosaisabelgari.com/arxius/definicions.pdf)

BING

8 resultats

1. Apunts. Educació Física i Esports Carreño, J. A., Serrano, A. i … (articulos-apunts.edittec.com/99/ca/099_082-091_ca.pdf)

2. Domicili social (arxiu.grupserhs.com/web/informe_2007/informeanual2007Cat.pdf)

3. Una festa per a tres infortunis (www.latossa.com/antics/251-14Setembre06-2.pdf)

4. es vacances de aïda (http://www.bromera.com/tl_files/propdidac/18/18085.pdf)

5. AMPLIACIÓ FITXA 3 ELS FUSOS HORARIS (socialsalcasal.files.wordpress.com/2012/05/ampliacic3b3-eso-1.pdf)

c)Triar un document obtingut com a resposta a cada cercador, copiant l’inici (títol i primeres línies de text) i la url. Justificar l’elecció.

GOOGLE

1. TARIFA ESPECIAL ILLES CANÀRIES 2009 – Victransa.com (www.victransa.com/Canarias-ct.pdf)

(No es podet copia la informació perquè està adjuntat com si fos una fotografia)

L’hem escollit perquè era el primer resultat de la cerca i a més dóna una informació molt acurada sobre tot allò que és necessari saber abans d’anar a les Illes Canàries.

BING

2. Domicili social (arxiu.grupserhs.com/web/informe_2007/informeanual2007Cat.pdf)

Benvolguts senyors i senyores accionistes,
Gràcies a l’edició del nostre informe anual, novament tinc l’oportunitat de dirigir-me a vostès i fer-los partícips de les meves impressions sobre la marxa del nostre Grup SERHS al llarg de l’exercici de 2007.

L’hem escollit perquè, tot i ser la segona, ens donava informació sobre un informe oficial i no sobre unes activitats per fer a classe o opinions personals.

d) Comparar breument els dos cercadors

El Google com a cercador és molt millor que Bing ja que ha oferit un ventall de respostes més ampli, unes 55, i a més la informació s’apropa molt més a allò que buscàvem.

2. Fer la mateixa cerca (o una similar) a Google Scholar i repetir el procés: (a, escriure l’equació de cerca; b, nombre resultats i copiar els 5 primers; triar un document; comparar Google Scholar amb Google)

a) Viatges AND “Illes Canàries” NOT (Tenerife OR Fuerteventura) site:.com

b) GOOGLE SCHOLAR

24 resultats.

1. Abandó de les illes Canàries per Joan I d’Aragó

M Mitjà – Anuario de estudios atlánticos, 1962 – anuariosatlanticos.casadecolon.com
 Els missioners que anaren a Can&- ries eren catalans i ho eren els mercaders dels
quals se’n coneixen noms : Bernat Mermau i Pere d’Estrada Aquest esclat cata& a
les illes Canaries fou, pero, de curta durada: no d m& enllC1 del 

2. El pescador que volia anar al país dels blancs

J Tomàs – 2013 – books.google.com
 Una vegada vaig arribar a les illes Canàries i em van repatriar en avió fins a Dakar, passant
per  Abans de començar a relatar-vos el meu darrer viatge amb pèls i senyals, us vull parlar dels 
Perquè encara que durant molt de temps he estat fora de casa, mai no mihe oblidat d 

3. Perspectives aeroportuàries a Catalunya

G Bel, X Fageda – Nota d’economia, 2006 – mcrit.com
 I, en segon lloc, la creixent competència entre companyies de xarxa i companyies de baix cost
per atraure viatgers s’està traslladant a  Illes Canàries (8) 9,06 22,31 0,41  Pel que fa a l’aeroport
de Barcelona, s’observa que el tràfic interior i el tràfic no interior tenen un pes similar. 
JT SERNA, JT GÓMEZ – molluscat.com
 Paraules clau.—Mollusca, Continental, Fòssils, Illes Canàries, Espanya  islas mayores, excepto
en La Palma (que no fue muestreada) y Lanzarote, donde no recogimos material  La cronología
de los viajes es la siguiente: Tenerife y La Gomera (1996); Fuerteventura y Lanzarote 

5. EL POBLAMENT DE LES ILLES PITIÜSES DURANT LA PREHISTORIA. ESTAT ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓ1

PD LA PREHISTORIA… – … humana en ambients …, 2000 – books.google.com
 de C. Topp quan, davant aquesta suposada desavinença entre el jaciment amb el seu contingut
i les datacions obtingudes, recordava les assenyades recomanacions del seu mestre V. Gordon
Childe:«You must make your theories fit the facts, my dear, and not the facts your 
Triem aquest document:

1. Abandó de les illes Canàries per Joan I d’Aragó

M Mitjà – Anuario de estudios atlánticos, 1962 – anuariosatlanticos.casadecolon.com
 Els missioners que anaren a Can&- ries eren catalans i ho eren els mercaders dels
quals se’n coneixen noms : Bernat Mermau i Pere d’Estrada Aquest esclat cata& a
les illes Canaries fou, pero, de curta durada: no d m& enllC1 del 
L’hem triat perquè és el primer document que ens apareixia però, tot i així, no s’ajusta a la informació que necessitavem.


Comparació de Google i Google Scholar

La diferència entre Google i Google Scholar és que el segón només recupera  documents d’estudis revisats per especialistes, llibres, resums i articles de fonts com, per exemple, diposits d’impressions preliminars, universitats i altres organitzacions academiques. Per tant, considerem que és molt útil per cerques especifiques de caracter acadèmic i treballs universitaris. D’altre banda, si la teva cerca és més general i no és de caracter acadèmic no et pots adreçar a Google Scholar.

Anuncis