Etiquetes

,

Identifica com s’ha utilitzat la documentació en els següentes productes comunicatius.  A cada producte, identificar les funcions que compleix i justificar-ho. 

1. El Periódico. Récord y con la derecha.

– Funció complementària: afegeix informació que li dóna suport al contingut principal, que és el rècord de gols.

– Funció de credibilitat: la informació adicional agmenta la qualitat i la credibilitat del producte comunicatiu.

– Funció de verificació: el recull de dades sobre el dia i el partit en que es va marcar cada gol verifica la dada principal.

2. El Periódico. El precio total del tomate.

– Funció de credibilitat: els exemples que acompanyen la notícia li donen credibilitat a aquesta.

3. Tienda de la Hemeroteca de La Vanguardia.

– Funció de rendibilitat: permet accedir a materials infomartius ja utilitzats prèviament per la mateixa empresa.

4. 1984 Apple’s Macintosh.

– Funció preparatòria.

5. Boda de Chealsea Clinton (Telecinco)

– Funció complementària: afegeixen informació sobre la vida de Chealsea Clinton que recolza la seva boda.

– Funció de rendibilitat: apareix documentació sobre la Chealsea Clinton d’actes passats que ja havien estat retransmessos.

6. Coca Cola Light. ¿Harás caso a tooodo lo que se dice?

– Funció preparatòria.

7. Antena 3 TV. Gran Hotel.

– Funció de credibilitat: recreen imatges del passat en els escenaris i el vestuari per donar credibilitat sobre l’època en que està ambientada.

– Funció preparatòria.

8. USA Today. Interactive. Pope Benedict XVI’s popacy.

– Funció complementària: la informació que es dóna de més millora la qualitat de la notícia.

– Funció de rendibilitat: es fa servir documentació sobre la vida del Papa que ja s’havia fet servir anteriorment.

9. Campofrío. El currículum de todos.

– Funció preparatòria.

10. Concha Velasco.

– Funció de creativitat.

Anuncis