Etiquetes

, ,

Identifica com s’ha utilitzat la documentació en els següentes productes comunicatius.  A cada producte, identificar les funcions que compleix i justificar-ho. 

Productes:

1.  El Periódico. Record y con la derecha

Fa la funció de complementarietat, ja que complementa la notícia, però també fa la funció de credibilitat perquè dóna documentació sobre l’article. Pel mateix motiu fa la funció de verificació.

2.  El Periódico. El precio del tomate

Fa tant la funció de qualitat com la de rendibilitat. Qualitat perquè recolza el tema principal a partir d’unes dades i rendibilitat perquè aquestes dades són reutilitzades.

3.  Tienda de la Hemeroteca de La Vanguardia

Fa la funció de rendibilitat perquè es reutilitza una documentació determinada.

4.  Spot Apple 1984

Fa la funció de creativitat preparatòria perquè l’element principal del producte comunicatiu és la documentació. Tambe funciona com una forma de verifica el que s’explica.

5. Telecinco. Boda de Chelsea Clinton. 

Fa la funció de complementarietat, credibilitat i rendibilitat. Complementarietat ja que el producte principal es complementa amb documentació i això fa que el producte sigui veraç. Rendibilitat perquè apareix documentació que ja ha estat tractada amb anterioritat. Les imatges que apareixen són algunes passades, co per exemple quan la protagonista s’introdueix a la política, i d’altres més actuals com quan demana la opinió del seu pare sobre l’acord.

6. Coca-Cola Light. ¿Harás caso a todo lo que se dice?

Fa la funció de creativitat. L’anunci aporta molta infomació sobre un estil de vida saludable. També té funció preparatòria i verificació, ja que necessita una recerca i un suport.

7. Antena 3 TV. Gran Hotel

Fa la funció de creativitat preparatòria perquè necessita documentar-se per poder comunicar una part de la història i, credibilitat, per poder contextualitzar una època.

8. USA Today. Interactive: Pope Benedict XVI’s papacy

Principalment fa la funció creativa, però també rendibilitat, perquè reutilitza informació ceada per l’empresa.

9. Campofrio. El curriculum de todos

Fa la funció de creativitat peparatòria, ja que la documentació és la base, i també de rendibilitat perquè al final apareix un tros d’un programa de televisió ja emès.

10. Cadena SER. Concha Velasco, toda una vida de cine.

Fa la funció de creativitat perquè la funció principal és la documentació, i rendibilitat perquè utilitza imatges de programes ja emesos. Apareixen dues cançons antigues i parts de declaracions de l’artista.

11. De su imputación en el ‘Gürtel’ al escándalo de los sobresueldos: cronología del ‘caso Bárcenas’.

http://www.20minutos.es/noticia/1706931/0/cronologia-caso/luis-barcenas/gurtel-pp/

Fa la funció de creativitat perquè l’element principal de la noticia és la documentació.

 

Anuncis